Connect with us

GÜNCEL HABERLER

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi Sonuç Bildirgesi

Yayın Tarihi

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 22 Şubat 2018 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan,  TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik ve Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanları ve gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcilerinin konuşmacı ve konuk olarak yer aldığı kongrenin sonuç bildirgesi yayımlandı. Kongre kapsamında, bu yıl ilk kez ‘Kentsel Dönüşüm Ödülleri’ teşvik ödülleri verildi.

Kongrenin ana başlıkları

1. Kentsel dönüşümün hareket noktası ve değer olarak yer alması gereken en temel boyutunun insan olduğu,
2. Kentsel dönüşümün insanlarımızın ve ekonomimizin gelişimi ve kalkınması için ülkemizin en büyük ve önemli projelerinden biri olduğu,
3. Kentsel dönüşüm bilgi ve alt yapımızı geliştirdikçe önümüzdeki yıllarda bölge ülkelere bu bilgiyi ve alt yapıyı ihraç edeceğimiz,
4. 7.5 milyon riskli yapının her yıl 500 bininin dönüştürülmesinin hedeflendiği,
5. Kentsel dönüşüm ve kentsel yenilenmenin her zaman gündemde tutulması gerektiği,
6. Türkiye’nin akıllı şehirlere yatırımı arttırmasının özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğu,
7. Türkiye’nin üçte ikisinin deprem riski altında olmasından dolayı ve kentsel dönüşümün acil bir zorunluluk olduğu,
8. Kentsel dönüşümün zenginleşme hakkından ziyade, kalkınma hakkı olduğu,
9. Kamunun yanı sıra özel sektörün rolünün kentsel dönüşümde büyük olduğu,
10. Pilot şehirlerin kurulması gerektiği,
11. Kentsel dönüşüm sürecinde inşaatların yarıda kalmasını önlemek için piramit sisteme girmesi gerekliliğinin olduğu,


12. Tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluklar çerçevesinde insani menfaatler boyutunda kentsel dönüşüme önem vermeleri gerektiği,
13. Kentsel dönüşüm mantığı ile uyuşmayan ve herkesin daha çok kazanmak istediği bir anlayışla şehirlerimizin dönüştürülemeyeceği,

14. Kentsel dönüşümün çok aktörlü ve katılımcı bir süreç olması gerektiği,

15. Yeşil alanı, donatısı olmayan, insanların sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını gözetmeyen ve gidermeyen projelere kentsel dönüşüm projeleri denemeyeceği,


16. İnsan ve toplum sağlığının iyileştirilmesi, yüksek yaşam kalitesi sunan mekanların üretilmesi, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, azalan komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin kentsel dönüşümün önemli bir boyutunu oluşturduğu,
17. Kentsel dönüşüme sadece fiziksel bir değişim ve dönüşüm olarak bakılmaması gerektiği,
18. Kentsel strateji ve master plan yaklaşımın kentsel dönüşümün ana felsefesi olması gerektiği,
19. Kentsel dönüşüm sürecinde herkesin vizyon planı, stratejik planlama ve master plan peşinde koşması gerektiği,
20. Sosyal donatı alanlarının kentsel dönüşümün vazgeçilmez unsuru olması gerektiği,
21. Yatay mimari koşullarını yaratabilmek için ada bazlı dönüşümü motive etmek gerektiği,
22. Estetik tasarımlarlarla kentsel dönüşümün yapılması ve şehir dokusuna entegre edilmesi gerektiği,

23. Çağdaş kentsel strateji ve tasarım standartlarıyla şehirlerin planlanması gerektiği,

24. Akıllı şehir çalışmalarının kentsel dönüşüm çalışmalarıyla belediyeler tarafından entegre edilmesi gerektiği,
25. Sanayi alanlarının dönüştürülmesinin önündeki yasal engellerin bir an önce açılması gerektiği,
26. Belediyelerin yaptığı çalışmalarda tarihi dokuyu öne çıkarmasının gerektiği,


27. Belediyelerin kentsel dönüşümün sürecinde daha fazla dahil olması gerektiği,
28. Sosyal ve ekonomik boyutun kentsel dönüşümde ön plana alınması gerektiği,
29. Plan çalışmalarında tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmediğinde başa dönüldüğü ve zaman kaybının arttığı gerçeği,
30. Parsel değil ada bazlı dönüşüm için gerekli çalışmaların hızla başlatılması gerektiği,
31. Dayanışma ve bir arada yaşamamızı geliştirmek için kentsel dönüşümü geliştirmemiz gerektiği,
32. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için halkla ilişkiler ve iletişim sürecinin geliştirilmesi gerektiği,
33. Kentsel dönüşüm sürecinde firmaların ve belediyelerin yaşadığı bürokratik ve finansal engellerin azaltılması gerekliliği,

34. 6306 nolu yasa ile diğer belediye yasalarının entegre edilmesi gerekliliği,

35. Kentsel dönüşüm kanununun inovatif bir hale getirilmesi için karbon salınımının azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması konularının 6306 nolu yasanın içine koyulması gerektiği,
36. Malik, müteahhit ve belediyenin takım olması gerektiği,
37. Otopark ve donatı alanlarını projede çözemeyenlerin ruhsatlarının verilmemesi gerektiği,


38. Kentsel dönüşümün sosyolojik ve demografik boyutunun ele alınarak projelerin geliştirilmesi gerektiği,
39. Kentsel dönüşümün inşaat sektörünün geleceği olduğu,
40. Sürdürülebilir bir mekansal gelişim için kentsel dönüşümün zorunlu olduğu,
41. Kentsel dönüşümün şehre katkısı olması gerektiği,
42. Gecekondulaşma sürecinde terörün arttığı ve kentsel dönüşümün bunu engellediği gerçeğinin unutulmaması gerektiği,
43. Tip sözleşmelerin geliştirilmesi gerektiği,
44. Tebligat yönetmeliğinin çıkarılmamasının kentsel dönüşümün önünü kapattığı,
45. Maliklerinde haklarını koruyabilecek ama süreci hızlandıracak bir tebligat yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği,
46. Müteahhitlerin ek maliyetlerle karşılaşmamaları için özellikle yasadaki hukuki süreçlerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususların çok olduğu ve bu konuda hukuki danışmanlığın önemi,

47. Kentsel dönüşümde halkın işin için daha çok katılması gerektiği,

48. Donatı alanlarının artmasıyla suç oranlarının düşeceği,
49. İnsan ve yaşam kalitesini arttıracak fonlar geliştirilmesi gerektiği,
50. Belirsizliğin olduğu yerde küresel fonların kentsel dönüşümü finanse etmediği,
51. Kentsel dönüşüm yasasının içine finansman ve fon mekanizmasının katılması gerektiği,
52. Kentsel dönüşüm projeleri için çok daha düşük faizli kredi imkanlarının devlet desteği ile sağlanması gerekliliği,
53. Kentsel dönüşümde garantör kredisi tesis ederek projelere finansman sağlanabileceği.

GÜNCEL HABERLER

E-Belediye Sistemi Nedir?

Yayın Tarihi

Editör

E-Belediye Uygulaması Nedir? E-Belediye uygulaması, teknoloji tabanlı kentsel yönetim sürecinin en önemli uygulamalarından bir tanesidir. Cep telefonlarına veya tabletlere yüklenen uygulama sayesinde kullanılan mobil cihazlarla zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın önemli belediyecilik faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. E-Belediye mobil uygulamasıyla vatandaşlar belediye hakkındaki her türlü bilgi, haber ve duyuruya tek noktadan ulaşabilir, öneri ve şikâyetlerini ilgili kişilere en hızlı biçimde iletebilirler.

E-Belediye mobil uygulaması, kullanılmakta olan kurum içerisinde web tabanlı teknolojiler ile hazırlanmış E-Belediye Web programı ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede vatandaşların yapmış oldukları şikâyet bildirimleri, istek, anket vb. bütün online işlemler idarenin E-Belediye Web uygulamasıyla veri alış verişinde bulunur.

İdare E-Belediye Web programı içerisinde bulunan modüller sayesinde, vatandaşların istek ve şikâyet bildirimleri dijital ortamda kayıt altına alınarak, ilgili birimlere elektronik ortamda yönlendirilebilmektedir. Vatandaşların cep telefonları ile yaptığı bildirimlerle ilgili işlem sonuçlarına ilişkin bilgilendirme E-Belediye mobil uygulaması aracılığı ile otomatik olarak gerçekleşmektedir.

İdare E-Belediye Web programı içerisinde bulunan modüller, programı kullanmakta olan kuruluşun kullanım talepleri doğrultusunda özelleştirilebilir. Standart olarak sunulan idari program modülleri haricinde yeni ekranlar ve özellikler en son web teknolojileri ile hazırlanan E-Belediye Web uygulamasına eklenebilmektedir.

E-Belediye Mobil Uygulamasının Özellikleri: Haberler & Etkinlikler Kent ile ilgili tüm haberlerin her zaman kullanıcıların yanında olmasını sağlar.

Etkinlikleri düzenlendikleri tarihlere göre anında kişisel takvimle eş zamanlama imkânı verirken, etkinliklerin düzenlendiği konumlara tek dokunuşla yol tarifi yapar. Duyurular & Bildirimler Duyurular ve bildirimler ve her türlü haber kullanıcılara internet üzerinden gönderilir.

Bildirimler sayesinde duyurular vatandaşa anında ulaşır ve iletişim maliyetleri büyük ölçüde azalır. Galeri Belediyenize ait tüm güzelliklerini, yapılan çalışmalar ile ilgili medya arşivini zengin medya desteği ile kullanıcılara sunabilmenizi sağlar.

Anketler Planlanan, devam eden veya tamamlanmış projeler ve icraatlar için kamuoyu fikrine başvurmak, kamuoyu görüşlerini toplamak, belediye yatırımlarını objektif kriterlere göre planlamak için etkili kitlesel analiz platformu sunar.

İstek & Şikâyet Bildirimi E-Belediye Mobil uygulaması sayesinde; kullanıcılar bulundukları yerden istek ve şikâyetlerini anında iletebilirler.

Her istek ve şikâyet formu ile birlikte fotoğraf ve konum bilgisi paylaşma özelliği sayesinde anında kesin çözüme ulaşılır.

Online İşlemler Borç sorgulama, başvuru takibi, arazi, arsa, bina beyanları vb. tüm online işlemlere tek yerden, özelleştirilmiş ara yüzler aracılığıyla kolayca ulaşma imkanı sağlar.

Mobil Belediye Uygulaması ile elektronik belediyecilik sistemine geçiş süreci çabuk, ucuz ve verimli biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Muadillerine göre özelleştirilebilir arayüzü, özel donanım ihtiyacının olmayışı, ileride eklenebilecek modül ve kullanıcı sayısı açısından kısıtlamasının olmayışı ile benzerlerinden farklıdır.

Mobil Belediye Uygulaması mevcut yazılımlarınız ile veri alışverişi yapabildiğinden, entegrasyon ihtiyacının gerekli olduğu durumlarda bu işlem sorunsuz, hatasız ve hızlı biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Mobil Belediye Uygulaması ile ilgili talep ve geliştirme süreçleri her belediye için özel çalışma ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede uygulamayı kullanan her kuruluş, talepleri doğrultusunda özelleştirilmiş yazılıma sahip olur.

Mobil Belediye Uygulamasının muadillerinden bir diğer farkı da kuruluşun talepleri doğrultusunda yapılan yazılım geliştirme süreçlerindedir. Yazılım geliştirme süreçleri benzerlerinden farklı olarak, uygulamayı talep eden belediyenin bilgi işlem birimleri ile koordineli çalışma ile SPICE seviye 3 veya CMMI seviye 3 standartlarına uygun olarak tamamlanır. Gerekli bütün yazılım dokümanları yazılı olarak teslim edilir.

E-Belediye Web Uygulamasının Standart Özellikleri: Beyaz Masa E-Başvuru Yönlendirme Vatandaşların E-Belediye Mobil uygulaması aracılığı ile yaptıkları talep veya şikâyetlerin listelenip, çekmiş oldukları fotoğraflarla birlikte görüntülenerek operatör aracılığı ile ilgili birimlere aktarılmasını sağlar.

Beyaz Masa Başvuru Kayıt Vatandaşların telefonla, elektronik posta, yazılı veya doğrudan yapacakları talep ve şikâyetlerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmesinin yapılabilmesini sağlar. Beyaz Masa Başvuru Sorgulama Vatandaşların önceden yapmış oldukları talep veya şikâyetlerinin durumu hakkında telefonla veya doğrudan başvurularında idareden bilgi almalarını sağlar.

İşlem Kayıt Beyaz Masa modülleri üzerinden yönlendirmesi yapılan talep veya şikâyetlerin, ilgili idari birim tarafından görüntülenebilmesini ve yapılan işlem sonuçlarına ilişkin yazılı ve görsel (fotoğraflar, video kaydı) kayıtların girilebilmesini sağlar.

İşlem Sorgulama Beyaz Masa modülleri üzerinden yönlendirmesi yapılan belirli bir talep veya şikâyetin durumu hakkında bilgi almak üzere, ilgili idari birim tarafından kimlik başvuru numarası, kimlik numarası veya başvuru sahibinin adına göre sorgulanarak görüntülenebilmesini sağlar.

İşlem Raporlama İdari birimlerin yapmış olduğu işlemlerle ilgili talep edilen parametrelere göre detaylı işlem rapor çıktılarının alınabilmesini sağlar.

e-Belediye Bilgi Sisteminin Avantajları

  • Vatandaşa ne sağlıyor?

► Hizmetlerin hızlı, güvenli ve kesintisiz verilmesini sağlamaktadır.
► Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre vatandaşların bilgilerinin güvenliği sağlanmaktadır. Yetkili olan kullanıcılar, ancak yetkileri dahilindeki verilere ulaşabileceklerdir. Tüm işlemlerin Log kayıtlarının tutulması sağlanmaktadır.
► Bilgi güvenliği ve sistem güvenliği sağlanmaktadır.
► Siber tehditlere karşı Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) güvenliği sağlanmaktadır.
► Zaman ve mekândan bağımsız belediye hizmetlerine erişim imkânı sağlamaktadır.
► Kesintisiz ve güvenli hizmet verebilecek bir altyapı oluşturulmuştur.
► Vatandaş odaklı mobil uygulamalarla hizmet sunumu sağlanmıştır.

  • Ülke Ekonomisine ne sağlıyor?

► Ülkemizin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu yazılımlarla dışa olan bağımlılığı azaltılmıştır.
► Sistemin yeni teknolojilere göre yenilenebilen altyapı ve yazılımlar ile geliştirilmesi sağlanmıştır.
► Belediyelerin kendi bütçelerinden temin ettikleri yazılım lisansları, sistem donanımları ve entegrasyonların önüne geçilmesi ile yılda en az 2 milyar TL kaynak tasarrufu sağlanacaktır.
► Yerli işletim sistemi olan PARDUS İşletim Sistemine uygun çalışma imkânı sağlanmıştır.

  • Belediyelere ne sağlıyor?

► Belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkân sağlayan bir sistemdir.
► Tüm belediyelerin sisteme entegre olması ile Bakanlığımızın tüm kurumlarla olan entegrasyonlarına otomatik olarak erişimleri sağlanmaktadır.
► Aktif çalışan sistem öngörülmektedir. Bir sistem durduğunda diğer sistem anında devreye girmektedir. Bünyemizde Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) fizikî sunucularda tutulmaktadır.
► Belediye Başkanına, belediye alt birimi yönetim kolaylığı sağlamaktadır.
► Kaynak ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
► Personel tasarrufu sağlamaktadır.
► Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması sağlanmaktadır.
► Hizmetlerde standart ve şeffaflık sağlanmaktadır.
► Yatırımların hızlandırılması sağlanmaktadır.
► Belediye hizmetlerinin, faaliyetlerinin, iş ve işlemlerinin anlık raporlanabilmesi sağlanmaktadır.
► Zaman ve mekândan bağımsız olarak yönetme, hizmet sunma ve vatandaşın hizmete erişimi imkânı sağlanmaktadır.
► Belediyelerin tüm işlemlerinin elektronik ortamda kesintisiz yapılabilmesi sağlanmaktadır.
► Belediyelerin her türlü ihtiyaçlarına göre standart yazılımlar ve güncellemeler sağlanmaktadır.

Devamını Gör

AKILLI ŞEHİRLER

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi

Yayın Tarihi

Editör

Geleceğin akıllı şehirler teknolojilerinin buluşacağı Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 12 ülke ve 120 şehirden gelen 250 katılımcı ile buluşacak.

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi “Smart 4 Habitat” sloganıyla 13-15 Mart tarihinde İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek.

Bu kapsamda 3. AKILLI ŞEHİR FİKİR VE PROJE YARIŞMASI da düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı, akıllı şehir alanında; sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri çerçevesinde kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik fikir ve projelerin geliştirilmesini teşvik etmektir.

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi AÇILIŞ KONUŞMACILARI;

Mevlüt Uysal
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi
Binali Yıldırım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Dr. Hayri Baraçlı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

 2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi KEYNOTE KONUŞMACILARI

Renato De Castro
Akıllı Şehirler Uzmanı
Dr. Jonathan Reichental
PALO ALTO CIO
Temel Kotil
TAI Genel Müdür
Serdar Kuzuloğlu
Bilgi Yayıcı

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi PANELİSTLER

Mehmet Fatih Kacır
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
22. ve 26. Dönem Milletvekili
İsmail Tüzgen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürü

“Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”de (World Cities Congress Istanbul 2018) Neler Olmuştu?

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongre kapsamında, çeşitli etkinlikler ve 12 panel gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca farklı ülke ve şehirlerden teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacının katılımıyla yapılacak etkinliklerde alanında uzman isimler, akıllı şehirlerin yarınlarının nasıl şekillendireceğine ilişkin bilgiler verdi.

“Yenilikçi Şehir Teknolojileri”, “Akıllı Şehirlerde Ulaşım ve Araç Teknolojileri”, “Akıllı Şehirlerde Nesillerin İnterneti”, “Akıllı Şehir Stratejileri”, “Sürdürülebilir Şehir Politikaları”, “Mega Kentlerde Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları” ve “Akıllı Şehirlerde Dijital Dönüşüm ve Ekonomi” başlıklı birçok konuda panelin tertip edildiği kongreye katılan firmalar yeni teknoloji ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

İstanbul’da 3’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018” 19 Nisan’da sona ermişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı akıllı şehirlerle ilgili yeni yol haritasını bu yıl içerisinde belirlemeyi hedefliyor.

 

Devamını Gör

ETKİNLİK FUARLAR

Gayrimenkul Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

Yayın Tarihi

Editör

13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi 23-24 Mart 2019 Hilton Convention Center’da düzenlenecek. Özellikle Körfez Ülkelerinden başta Abu Dabi, Kuveyt, Katar olmak üzere Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak’dan gelecek seçkin yatırımcı ve acentalar fuarı ziyaret edecek.

Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları ve bireysel alıcıları buluşturacak olan 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’ne, konut alımlarında vatandaşlık şartlarının kolaylaştırılması ile birlikte bu sene rekor bir ilgi bekleniyor.

13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi Programı

Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği (ARABTURK) ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan olan fuara, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık hakları da anlatılacak. Ayrıca fuara 51 firma toplam 270 proje ile katılırken, ziyaretçi sayısının 7 bini aşması öngörülüyor.

Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, fuarı 12 yıldır düzenlediklerini söyleyerek, bu yıl özellikle Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Fas ve Tunus’tan yoğun bir katılım beklediklerini de söyledi.

TÜİK  2019  yılı Ocak ayı konut satış rakamları

TÜİK  2019  yılı Ocak ayı konut satış rakamlarına göre, yabancıya konut satışı yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları  bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artış kaydederek  3 bin 168’e ulaştı. Bu rakamların gayrimenkul alımında yabancı yatırımcıları KDV’den muaf tutulması ile arttığı gözlemleniyor.

Devamını Gör
Advertisement

KENTSEL DÖNÜŞÜM

GÜNCEL HABERLER2 sene ago

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi Sonuç Bildirgesi

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 22 Şubat 2018 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı...

GÜNCEL HABERLER2 sene ago

2018 Kentsel Dönüşüm Kira Yardım Bedelleri

2018 Kentsel Dönüşüm Kira Yardım Bedeli Belli Oldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018’de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları...

GÜNCEL HABERLER2 sene ago

Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği süresi uzatıldı

Kentsel Dönüşüm Kredilerinde Faiz Desteği Uzatıldı 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2017 tarihli ve 2017/11171...

BELEDİYELER2 sene ago

Burdur Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamada

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi işbirliğinde hazırlanan Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim...

KENTSEL DÖNÜŞÜM2 sene ago

İzmir’de Kentsel dönüşümde asbest tehlikesi

Çok eski bir yerleşim yeri olan ve çok sayıda eski bina barındıran İzmir'de de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binaların çok...

KENTSEL DÖNÜŞÜM2 sene ago

Kentsel dönüşüm kredisi nedir? Konut kredisinden farkı nedir?

Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenler.Peki kentsel dönüşüm kredisi nedir? Konut kredisinden farkı...

BELEDİYELER3 sene ago

Kayseri Yeşilhisar’a Kentsel Dönüşüm Onayı

Kayseri Yeşilhisar ilçesinde belediye tarafından İdris ve Beyleryukarı mahallelerinde, ilçenin merkezindeki eski yapıların bulunduğu alanda kentsel dönüşüm yapılması mecliste oylandı...

GÜNCEL HABERLER3 sene ago

İmar Hukuku Sempozyumu Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan...

KENTSEL DÖNÜŞÜM3 sene ago

Bakan Özhaseki Tarlabaşı’ndaki Dönüşüm Projesini İnceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretinde Beyoğlu’ndaki gayrimenkul yatırımlarını yerinde...

KENTSEL DÖNÜŞÜM3 sene ago

Kentsel dönüşüm projesini kendi yapana 120 aya kadar kredi

Kentsel dönüşüm kapsamındaki evini kendisi yapmak isteyenlere 120 aya kadar kredi verilecek.

Advertisement

POPÜLER KONULAR

Kent Bilgi Sistemi (KBS), bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir skala içerisindeki bilgilerin bir veritabanına toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla gerçekleştirilen yeni nesil bir uygulamadır.

Copyright © 2019 Kent Bilgi Sistemi