Akıllı Kentler Nedir?

Kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, problem önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan; Şeffaf, Katılımcı, Üretken Belediyeciliği öne çıkarmaktır.

6, 2023 - 08:52
 0  126
Akıllı Kentler Nedir?

AKOS Projesiyle, kent ve kentli ile ilgili bilgilerin adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespit edilmesi sonucunda bilgiye dayalı yönetim anlayışı ve katılımcı belediyecilik hedeflenmiştir.

E-Devlet dönüşüm sürecinde yasalarla zorunlu kılınan, kurumlar arası bilgi paylaşımını esas alan entegrasyon altyapısını kurmak, İhtiyaç duyulan her konuda, planlama, mühendislik ve bunlar ile ilişkili diğer bilgilere hızlıca erişerek, üst düzey analizlerin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak, bu bilgilerin takibi ve kontrolü ile düzenli ve planlı bir kentleşme süreci için gereken yapıyı oluşturmak hedeflenmiştir.

ISO 20000:2005 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2005 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, bilişim ve teknoloji firmalarının operasyonlarını yönetmesini ve hizmet vermesini sağlayan bir standarttır.

ISO 20000 Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi sistemi, yönetim süreçlerinin tanımlandığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ) yöntemini temel alır.

Servis sonrası hizmeti veren kuruluşlar ISO 20000 belgesini alabilirler.

Akıllı Kentler hangi bileşenlerden oluşur?

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Mobil Uygulamalar ve Vatandaş Odaklı Etkileşimli Uygulamalardan oluşmaktadır.

Vatandaşların zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde her türlü platformdan belediyeye ulaşabilmesi ve hizmet alabilmesi için E-Belediye, Kent Rehberi, T-Belediye, Kiosk, Mobil Belediye, Elektronik imza, gibi sistemler ile iletişim kanallarınınn sayısı arttırılmaktadır.

Katılımcı Belediyeciliği öne çıkartmak ve kentliye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile İletişim Merkezi, Resepsiyon Servisi birimleri ile hizmet sunumu yapılarak vatandaş memnuniyeti ve personel verimliliği arttırılmaktadır.

Akıllı Kentlerin Faydaları Nelerdir?

AKOS ile Belediyemizin bütün bilgi sistemleri tek bir çatı altında toplanarak ve her türlü sözel ve konumsal bilgi ilişkisel yapıdaki tek bir veri tabanı üzerinden kullanıma açılmış, operasyonel ve idari bütün faaliyetler için gereken bilgi altyapısı oluşturulmuştur.

Sistemde tüm veriler (Mekan, Zaman ve Öznitelik) tek bir veri tabanında etkin ve ayrıntılı bir şekilde ilişkilendirilmiş olarak tanımlanabilmekte, saklanabilmekte, işlenebilmekte ve analiz edilebilmektedir. Bu sayede, karar verme ve uygulama süreçlerinde, zamandan ve paradan tasarruf edilebilmekte, kurumsal kaynak planlama altyapısı oluşturulabilmektedir.

AKOS bilgi paylaşım ve entegrasyon uygulamaları ile Belediyeler açısından büyük önem arz eden kişi nüfus, taşınmaz, mülkiyet, altyapı tesisat ve abonelik gibi bilgilerin kullanımında bu verilerin kaynağı ve yasal sahipleri olan kurumlarla on-line entegrasyon kurulması, güncel ve doğru bilginin kullanımı noktasında Belediyemize sınırsız olanaklar sağlamıştır.

AKOS’UN BELEDİYEYE FAYDALARI NELERDİR?

 • Tutarlı bir bilgi sistemi altyapısına sahip olma
 • İş adımlarının gerçekleşmesinde zamandan tasarruf
 • Belediye hizmet önceliklerinin doğru ve güncel bilgilere göre belirlenmesi
 • Belediye kaynaklarını ve ihtiyaçları tam olarak bilerek yönetim
 • Bilgiye dayalı Stratejik Plan yapabilme
 • Gelir rasyonalizasyonu sağlanarak gelirlerde artış sağlanması
 • Bilgiye dayalı yönetim sürecinin başlaması (Yönetişim)
 • Belediye personelinin çalışma motivasyonunda artış
 • Belediye süreçlerinde stantardizasyon

AKOS’UN KENTLİYE FAYDALARI NELERDİR?

 • Belediye ve hizmetlerine mekandan bağımsız olarak ulaşabilme imkanı
 • Kent yaşamını kolaylaştıran uygulamalar.
 • Standart ve herkese eşit hizmet
 • Hizmet süreçlerindeki bilgi eksikliği ve koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bürokrasinin ortadan kalkması.
 • Bilgiye dayalı hizmet sunumu
 • Kent yönetimine katılım

Tepkiniz Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

kentbilgisistemi kentbilgisistemi.com; kent bilgi sistemleri(KBS), coğrafi bilgi sistemleri(CBS), gayrimenkul, inşaat sektörü, kentsel dönüşüm ve bu konulara ilişkin mevzuat değişiklikleri, fuarlar ve etkinlikler kısaca kente dair güncel gelişmelerin, haberlerin yer aldığı bilgi amaçlı bir site olarak kurulmuştur.