Ataşehir’de Kentsel Dönüşüm Yenisahra’dan başlıyor

Ataşehir’de 17 mahalle, 13’ü gecekondu olmak üzere başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk adresi Yenisahra mahallesi olacak.

Ataşehir’de Kentsel Dönüşüm Yenisahra’dan başlıyor

Ataşehir’de 2012 yılından beri imar planlarının tam olarak netleştirilemesinden ötürü ilçede başlanamayan kentsel dönüşüm çalışmaları 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının İBB Meclisinde kabulünün ardından, 1/1000 ölçekli imar planlarının yapımının Şubat ayı içerisinde İBB Meclisine gönderilmesini takiben sürecin hızlanarak Yenisahra mahallesinden başlanması hedefleniyor.

1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2000’li yıllarda başlayan konut yatırımlarıyla orta ve üst gelir grubunu çeken, İstanbul Finans Merkezi ile iş dünyasını ağırlamaya hazırlanan ilçede 5 yıldır beklenen imar planları yürürlüğe girdi.

2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından onaylanan Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın mahkeme tarafından iptalinin ardından, yeni bir plan hazırlanmış ve İBB Meclisi tarafından Ekim 2014’te onaylanmıştı. Ancak, planın hukuki açıdan sorunlu olması nedeniyle 1/5000’lik planın yenilenmesi kararlaştırılmıştı.

İBB Meclisi, yeni planı 18 Aralık 2015’te kabul etmişti. Yapılan itirazların ardından 15 Aralık 2016’da 1/5000 ölçekli plana son şekli verildi ve İBB Meclisinde kabul edildi.

YENİ TİP İMAR YÖNETMELİĞİ’NİN HAZİRAN 2017’YE ERTELENMESİYLE EK EMSAL HAKKINDAN FAYDALANILACAK

Ataşehir Belediyesi’nin Yenisahra ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı’nı şubat ayı sonuna kadar hazırlayıp, onay için İBB Meclisi’ne göndermeyi hedeflediği öğrenildi. Belediyenin yönetmelikle sağlanan 0.25 ek emsal hakkında faydalanılması için haziran ayına kadar inşaat ruhsatlarını vermeyi amaçladığı belirtildi.

ATASEHIR2

ATAŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİLENDİRME OFİSİ AÇILMIŞTI

Yenisahra’da irtibat ofisi açan belediye, vatandaşlara planlarda yapılan değişiklikleri anlatıp, müstakil yapılaşmada ve parsel birleştirmelerinde geçerli olacak imar durumu ile müteahhitle anlaşma halinde geçerli olacak haklar konusunda detaylı bilgiler vermişti.

Plan İrtibat Ofisi’nde ayrıca; yol, donatı,cami, park gibi alanlarda kalan parseller ile yerinde yapılaşamayan parsellerin çözümü de gerçekleştirilmişti.

ofis

YÜKSEKLİK MAKSİMUM 15 KATLI OLACAK

Yenisahra’da minimum 4 kat maksimum 15 katlı apartmanlara izin verildi. Konut alanlarında emsal arsanın büyüklüğüne göre 1.25 ile 2.50 arasında değişiyor. Ticaret alanlarında da emsal 2.50’nin yükseklik ise 80 metrenin üzerine çıkamayacak.

ATAŞEHİR’İN YENİ İMAR PLANI NELER GETİRİYOR?

Onaylanan planlarda en önemli değişikliklik Yenisahra ve Barbaros Mahallesi’ne yükseklik sınırlaması getirilmesi. Bölgede minimum 4 kat maksimum 15 kat yüksekliğinde apartmanlara izin verilecek. Konut alanlarında emsal arsanın büyüklüğüne göre 1.25 ile 2.50 arasında değişiyor.

Ticaret alanlarında da emsal 2.50’nin yükseklik ise 80 metrenin üzerine çıkamayacak. Konut ve tcaret alanlarında maksimum TAKS:0.30 olacak ve doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamayacak.

Planda; belediye hizmet alanı, park alanı, eğitim, spor, teknik altyapı, sosyal ve kültürel, sağlık, idari, dini tesis, resmi ve umumi binalar vb. sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar; İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine ve Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği’ne göre, sosyal altyapı alanı kapsamına giren diğer alanlarda; avan proje ilçe belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılabileceği yer alıyor. Plana göre, Kaldırılan yollar bütünlük sağlayacak şekilde donatı alanı olarak ayrılacak.

Planlama alanında yer alan; Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanları, Sosyal Tesis Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı ve Spor Alanları’nda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemeyecek, ticari birimler yer alamayacak.

Planda, 125 metrekareye kadar olan konutlar ve 30 metrekareye kadar olan ticaret alanları için 1 araçlık otopark zorunluluğu getirilirken 125 metrekare üzeri konutlarda ilave otopark zorunluluğu bulunuyor.

Konut ağırlıklı dönüşüm Ataşehir ilçe sınırları içerisinde kalan Yenisahra bölgesindeki eski yapıların malikleri dönüşüm için müteahhitlerle anlaşma yoluna gitmeye başladı. Bölgede faaliyet göstermesi beklenen firmalar tarafından çalışılan projelere bakıldığında, yeni inşa edilecek projelerin ağırlıklı olarak konut fonksiyonu barındıracağı, konut projelerinin ofis, mağaza ve sosyal tesisler ile de destekleneceği görülüyor.

 

Yazar: Kent Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir