Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurasında Boğaz Anayasasına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde katıldığı “Şehircilikte Yeni Vizyon” temasıyla düzenlenen Şehircilik Şurası’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurasında Boğaz Anayasasına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde katıldığı Şehircilik Şurası’nda konuştu. Müteahhitlerin kot ile ilgili yolsuzluk yaptığını belirten Erdoğan “İstanbul Boğazı için ciddi bir Boğaz Yasası’nın çıkartılması lazım. Bunun için bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor. Boğazın doğal güzelliğine farklılık getirmeliyiz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 yıl aradan sonra Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanan Şehircilik Şurası’nda konuştu.

Erdoğan İstanbul Boğazı çevresindeki yapılaşmaya tepki göstererek, “Bunun anayasasını yapmalıyız” dedi. Erdoğan, “İstanbul Boğazı’nın hali ortada. Boğazı felç ettiler. Neden, bu yüzden. O güzelim boğazda 5-6-7 kat binalar. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için. Bununla ilgili Boğaz yasasının yeniden ele alınması lazım. Bunun için bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor. Bunun anayasasını kurmamız lazım. Hükümetimizin çok ciddi karar alması gerekir” dedi.

MÜTEAHHİTLERİN KOT OYUNU

Erdoğan, “Ben yatay mimariden yanayım. İnsan toprağa yakın yaşamalıdır. Dikey mimarinin altında yatan gerçek; az topraktan çok para kazanmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, müteahhitlerin üzerinden prim yaptığı “Kot” sorununa da dikkat çekti. Erdoğan, “Beyefendi inşaatı en yüksek noktadan alıyor. Denizden bakıyorsun 2-3 kat görünüyor ama 5-6 kat bina çıkıyor. Bu işi kökünden kazımamız lazım. Bodrum diyorsun, adam zemin yapıyor. Bu konularda belediyelerimizin hassas davranmamız lazım. Bodrumu zemine dönüştüren anlayış bana göre ihanettir. İşte efendim şuradan, buradan kazanmak istiyorum. Geç o işleri! Kazanmak istiyorum derken şehre ihanet ediyorsun, ihanet!”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından “Şehircilikte Yeni Vizyon” temasıyla düzenlenen Şehircilik Şurası’nın hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Yaklaşık 3 ay boyunca çalışacak olan şuraya katkı verecek herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehirlerimizin, meselelerimizin, çözüm yollarının enine boyuna tartışılacağı şuramızın bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Tek başına yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Şehirler işte bu fıtri ihtiyaçtan doğmuştur. Güzellik ve estetik arayışı da insanın özünde varolan hasletlerdendir. Medeniyet kavramının insanların birarada yaşadıkları şehirleri, o şehirleri anlamlı kılan yapıları da ifade eden geniş bir anlam dünyası vardır. İnsan doğanın çehresini değiştirebilecek müdahaleler yapma irade ve bilgisine sahip alemdeki tek varlıktır. Bu müdahale güzele, iyiliğe, hayırlıya bulaşma yolunda olursa Allah’ın yeryüzündeki halifeliği davranışına uygun davranmış olur.

MİMARİDE APARTMANLAŞMA TARZI ARTIK SON BULMALIDIR

Özellikle Batı ülkelerinde tek tipçi bir mimari anlayış hakimdir. Hepsi birbirine benzeyen sokaklarda aynı tip binalardan yüzlerce, binlerce görürsünüz arasındaki farkı anlayabilmeniz çok zordur. Düzenli ama karakteri olmayan şehirleşme bizim idealimiz, modelimiz asla olamaz.

1940’lardan itibaren çarpık yapılaşmanın, gecekondulaşmanın yanında aynı kötü, kişiliksiz, çirkin projenin yüzlerce, binlerce uygulaması olan apartmanlar, siteler ortaya çıkmıştır. Bu yapılaşma tarzı artık son bulmalıdır diye düşünüyorum. Ben yatay mimariden yanayım. İnsan toprağa yakın olmak için vardır. Bugünün Türkiyesi böyle bir çirkinliği, nobranlığı asla hak etmiyor. Dikey mimarinin altında yatan gerçek, az topraktan çok büyük para kazanmak.

YIKILIP YENİDEN YAPILMASI GEREKEN 6 MİLYON BİNA VAR

Ülkemizde yıkılıp yeniden yapılması gereken 6 milyonun üzerinde bina tespit edilmiştir. Elimizi çabuk tutup, süratle bu dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için kanun çıkardık. 187 yer riskli alan ilan ederek yenilenme süreci başlatıldı. 3 milyonun üzerinde vatandaşımızı ilgilendiren bugüne kadar 2,5 milyar lira kaynak kullanıldı. Prensibimiz her ilde kendi dokusuna uygun çözümler üretilmelidir. Özel sektör inşaatlarının yanında kamu inşaatları da sıkı bir denetim altında ilerliyor. 7 coğrafi bölgemizde vatandaşlarımıza ücretsiz proje desteği sağlayacağız. Atık su, kıyıların korunması, gürültü haritaların çıkarılması gibi pekçok çalışmayla şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükseltmemiz lazımdır.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA İNŞAAT YAPMANIN ANAYASASI OLMALI

İstanbul Boğazı’nı felç ettiler. O güzelim boğazda 5, 6, 7 kat binalar. Bunlar öngörünümde. Kararlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. Bununla ilgili çok ciddi bir Boğaz Yasası’nın yeniden ele alınması, çıkartılması lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor, hükümetimizin kararlı bir adım atması gerekiyor. İnşaatların boğazda yapılmasından da yanayım. Bu çirkin yapılaşmanın yıkılıp onların yerine inşaat yapılsın ama bunun bir anayasası olsun. Bunu kurduğunuz zaman mesele tamamlanır. Bu adımı atmamız lazım. Boğazın o doğal güzelliğine aldığımız karar ve yasalarla inşallah bir farklılık getirelim.

ŞEHİRCİLİK ŞÛRASININ GEREKÇESİ VE AMACI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile düzenlenecek olan Şehircilik Şûrasının temel amacı; Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemektir.

Belirlenen amaç doğrultusunda oluşturulan Şûra komisyonları ve çalışma konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. Komisyon: Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım
  2. Komisyon: Kentsel Dönüşüm
  3. Komisyon: Şehirleşme, Göç ve Uyum
  4. Komisyon: Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü

Şûra çalışmalarına davet edilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri gibi tüm paydaşların; çalışma alanları, araştırmaları, projeleri ve deneyimleri ile görev ve sorumluluk alanları dikkate alınarak ilgili komisyonlarda dengeli bir biçimde yer almasına özen gösterilmiştir.

Tüm bu çalışmalar ışığında; sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı, yaşanabilir şehirlerin oluşturulması sağlanacaktır.

ŞURA SONUÇLARINA GÖRE VE ŞURA SONRASI YAPILACAKLAR

Türkiye’nin yeni şehircilik vizyonuna geçiş için tüm paydaşların katılımı ile Türkiye’nin ortak aklı yeniden canlandırılacaktır.

Son dönemde gelişen ve dönüşen şehirlerde ortaya çıkan öncelikli sorun alanları olarak belirlenen “kimlikli şehirler”, “Türkiye’nin yeni kentsel dönüşüm yaklaşımı”, “toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum”, “güçlü yerel yönetimler ve şehircilik uygulamaları” konularına yönelik tedbirler ve mevzuat önerileri ortaya konulacaktır.

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)’nda Şura Sonuçları dikkate alınacaktır.

Şehirleşme alanında yayımlanan ulusal ve uluslararası belgeler (HABİTAT-Yeni Kentsel Gündem, Amsterdam Paktı-Kent Gündemi gibi) katılımcı bir süreçle değerlendirilerek ülkemizde şehirleşme stratejilerine ve uygulamalarına aktarılacaktır.

Yazar: Kent Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir