Dünya Gigakentlere Hazırlanıyor

Allianz’ın “Mega Şehirler Raporu”na göre, 2030’a kadar nüfusu 10 milyonun üzerinde 40 şehir daha ortaya çıkacak.

Nisan 18, 2023 - 18:12
 0  7
Dünya Gigakentlere Hazırlanıyor

Akıllı Kentler Projesiyle, kent ve kentli ile ilgili bilgilerin adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespit edilmesi sonucunda bilgiye dayalı yönetim anlayışı ve katılımcı belediyecilik hedeflenmiştir.

E-Devlet dönüşüm sürecinde yasalarla zorunlu kılınan, kurumlar arası bilgi paylaşımını esas alan entegrasyon altyapısını kurmak, İhtiyaç duyulan her konuda, planlama, mühendislik ve bunlar ile ilişkili diğer bilgilere hızlıca erişerek, üst düzey analizlerin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak, bu bilgilerin takibi ve kontrolü ile düzenli ve planlı bir kentleşme süreci için gereken yapıyı oluşturmak hedeflenmiştir.

ISO 20000:2005 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
ISO 20000:2005 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, bilişim ve teknoloji firmalarının operasyonlarını yönetmesini ve hizmet vermesini sağlayan bir standarttır.

ISO 20000 Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi sistemi, yönetim süreçlerinin tanımlandığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ) yöntemini temel alır.

Servis sonrası hizmeti veren kuruluşlar ISO 20000 belgesini alabilirler.

Akıllı Kentler hangi bileşenlerden oluşur?

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Mobil Uygulamalar ve Vatandaş Odaklı Etkileşimli Uygulamalardan oluşmaktadır.

Vatandaşların zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde her türlü platformdan belediyeye ulaşabilmesi ve hizmet alabilmesi için E-Belediye, Kent Rehberi, T-Belediye, Kiosk, Mobil Belediye, Elektronik imza, gibi sistemler ile iletişim kanallarınınn sayısı arttırılmaktadır.

Katılımcı Belediyeciliği öne çıkartmak ve kentliye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile İletişim Merkezi, Resepsiyon Servisi birimleri ile hizmet sunumu yapılarak vatandaş memnuniyeti ve personel verimliliği arttırılmaktadır.

Akıllı Kentlerin Faydaları Nelerdir?

Akıllı Kentler ile Belediyemizin bütün bilgi sistemleri tek bir çatı altında toplanarak ve her türlü sözel ve konumsal bilgi ilişkisel yapıdaki tek bir veri tabanı üzerinden kullanıma açılmış, operasyonel ve idari bütün faaliyetler için gereken bilgi altyapısı oluşturulmuştur.

Sistemde tüm veriler (Mekan, Zaman ve Öznitelik) tek bir veri tabanında etkin ve ayrıntılı bir şekilde ilişkilendirilmiş olarak tanımlanabilmekte, saklanabilmekte, işlenebilmekte ve analiz edilebilmektedir. Bu sayede, karar verme ve uygulama süreçlerinde, zamandan ve paradan tasarruf edilebilmekte, kurumsal kaynak planlama altyapısı oluşturulabilmektedir. Akıllı Kentler ile bilgi paylaşım ve entegrasyon uygulamaları ile Belediyeler açısından büyük önem arz eden kişi nüfus, taşınmaz, mülkiyet, altyapı tesisat ve abonelik gibi bilgilerin kullanımında bu verilerin kaynağı ve yasal sahipleri olan kurumlarla on-line entegrasyon kurulması, güncel ve doğru bilginin kullanımı noktasında Belediyemize sınırsız olanaklar sağlamıştır.

AKILLI KENTLERİN BELEDİYEYE FAYDALARI NELERDİR?

İş adımlarının gerçekleşmesinde zamandan tasarAllianz’ın “Mega Şehirler Raporu”na göre, 2030’a kadar nüfusu 10 milyonun üzerinde 40 şehir daha ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra Şangay gibi mega kentler daha da büyüyerek Almanya’nın iki katı nüfusa sahip “gigakentlere” dönüşecek. Mega kentlerdeki hayatın sinir sistemi ise tamamen internete dayalı olurken, özellikle Asya ve Afrika’da daha güçlü büyümeler gerçekleşecek.

Rapora göre 14,16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 15. mega kenti konumunda olan İstanbul 2030 yılında 17 milyon nüfusa sahip olacak.

Ayrıca 2030 yılına kadar dünya nüfusunun 3’te 2’si şehirlerde, pek çok kısmı ise 10 milyon ve fazlası nüfusu olan mega kentlerde yaşayacak. “Mega Şehir Devleti: Dünyanın en büyük şehirleri geleceğimizi şekillendiriyor” isimli araştırmada “Yarının trendleri bu şehirlerde doğuyor ve bu şehirlerin oluşturduğu muazzam zorluklar için çözüm yaratmalıyız” görüşü ön plana çıkıyor.

Dünyada hali hazırda 29 mega kent bulunuyor ve bu rakam günden güne artıyor. Kullanılabilir alan küçülmeye devam ettikçe nüfusun, binaların ve altyapıların konsantrasyonu katlanarak artıyor. Bu kentlerin büyük bir kısmı iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarına karşı çok duyarlı olan deniz seviyesine yakın olan kıyı bölgelerde yer alıyor.

Bununla birlikte, dünyanın pek çok bölgesinde yaşam süresi de artıyor. 2030’da, dünya nüfusunun yüzde 15’i 60 yaşından daha büyük olacak. Bu trend mega kentlerde de geçerli olacak. Mega Şehirler raporuna göre İstanbul, 14,16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 15. mega kenti konumunda. Rapora göre İstanbul nüfusunun 2030 yılında %2,53 oranında büyümeyle yaklaşık 17 milyon olması ve dünyanın en kalabalık 20. mega kenti konumuna gelmesi bekleniyor.

Büyük metropollerdeki yaşam koşulları değiştikçe, insanların ihtiyaçları ve sigortacıların bu ihtiyaçları karşılama şekillerinin de değişmesi öngörülüyor. Doğal afetlerin risk yönetimi veya altyapı projelerinin desteklenmesi vakaları buna örnek gösteriliyor.

Mega Kentlerde Patlama

Rapora göre, bugünün kentsel alanları muazzam bir ölçüde büyümekte ve pek çok açıdan büyük bir etkiye sahip. 1950’de sadece New York ve Tokyo’nun nüfusu 10 milyonu aşarken, 2030’da bu sayı 40’ı aşacak. 2020’ye kadar kısa bir sürede büyük Şangay alanı 170 milyondan fazla nüfusuyla “giga kent” haline gelebilir, bu rakam Almanya nüfusunun 2 katından daha fazlasına tekabül ediyor.

Metropollerin Ekonomisi, Ülkelerin Gücünü Geçmek Üzere

Daha iyi altyapılar ve iş beklentisi genç insanları kentsel alana çekiyor. Göç, yeteneklerin, fırsatların ve yatırımların bu bölgede yoğunlaşmasını sağlıyor. OECD’ye göre, metropollerin bulunduğu ülkenin tamamından daha fazla ekonomik güce sahip olması an meselesi.

Geleceğin mega kentlerinde, geleneksel aile yapısı dağılacağı için daha çok insan daha küçük evlerde yaşayacak. Bu nedenle de yaşam alanlara olan talep gittikçe artacak. Bu gibi zorluklara da 3D baskı evler gibi daha inovatif teknolojiler yanıt verebilecek.

Daha Kısa Mesafeler, Daha Az Araba, Daha Çok Yeşil Alan

Araştırmacıların büyük bir kısmı, şehirlerin geleceğini, kısa mesafelerin ön plana çıktığı kompakt yaşam alanları olarak görüyor. Allianz İklim Çözümleri biriminden Thomas Liesch, şu görüşleri paylaştı: “İdeal bir şehir, kendi içinde özerk yapılardan oluşacak.

İnsanlar zamandan ve enerjiden tasarruf etmek için kendi alanlarında çalışacak ve yaşayacaklar. Daha az araba, yayalar için daha fazla alan anlamına gelecek ve yeşil alanlar bireysel mahalleleri birbirine bağlayacak. Bu tarz bir gelişme iklimi geliştirecek ve boş zaman aktiviteleri ve yemek üretimi için daha fazla alan kazandıracak.”

Esnek zihinler, akademisyenler, politikacılar ve iş dünyası temsilcilerinin Akıllı Şehir vizyonunu geliştirdikleri belirtilen raporda, yarının akıllı şehirlerinin sinir sisteminin internete dayalı olacağı, elektrik ve ulaşımla birlikte tedarik ve atık sistemlerinin de elektronik olarak birbirine bağlı olacağı belirtiliyor.

Binalar yüksek güçlü Jeneratör sistemleriyle kendi enerjilerini üretecek ve hatta depolayacak. Bu durum merkezi olmayan enerji nesline ve depolama sistemine neden olacak. Bu da elektrik kesintilerinin etkisini azaltmak gibi ek bir fayda sağlayacak.

Otomatik trafik kontrol sistemi trafiği azaltarak ve gerekirse yeniden yönlendirerek gerçek zamanlı veriye yanıt verecek. İş alanları ve evler birleşecek. Tedarik zincirleri optimize edilecek. Geleceğin şehirlerindeki yaşamda kesinlikle “her soruna tek bir çözüm” yaklaşımı geçerli olmayacak.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Kent Bilgi Sistemi kentbilgisistemi.com; kent bilgi sistemleri(KBS), coğrafi bilgi sistemleri(CBS), gayrimenkul, inşaat sektörü, kentsel dönüşüm ve bu konulara ilişkin mevzuat değişiklikleri, fuarlar ve etkinlikler kısaca kente dair güncel gelişmelerin, haberlerin yer aldığı bilgi amaçlı bir site olarak kurulmuştur.