İstanbul İlçe Belediyeleri Kent Bilgi Sistemi Tam Liste

İstanbul sınırları içerisinde yer alan 39 ilçe belediyesinin kent bilgi sistemi ve imar durum sorgulama sayfalarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

6, 2023 - 08:49
14, 2023 - 07:49
 0  729
İstanbul İlçe Belediyeleri Kent Bilgi Sistemi Tam Liste

İstanbul İlçe Belediyeleri Kent Bilgi Sistemi ve İmar Durumu sorgulama adresleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2012 yılında “Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi” gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın CBS konusundaki görevine dayalı olarak ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesi sağlanarak ülke düzeyinde KBS mekansal veri standartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kent Bilgi Sistemi (KBS), kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıdır.

İstanbul İlçe Belediyeleri Kent Bilgi Sistemi ve İmar Durumu sorgulama adresleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB paydaşları, bağlı kurumlar ve iştirakler tarafından üretilen mekanla ilişkili verilerin harita üzerinde görüntülendiği mobil uyumlu çevrimiçi CBS karar destek uygulamasıdır. Kurum içi ve kurum dışı hizmet sağlamaktadır.

Kent Bilgi Sistemine ibbkbs.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

50’ye yakın kategoride 500’e yakın farklı mekânsal veri sunulmaktadır.  Uygulamanın Ocak 2023 itibariyle yaklaşık 10 bin kullanıcısı bulunmaktadır.

Yönetim Paneli

Kullanıcılara çalıştıkları kurum, pozisyon vb. kriterlere göre farklı seviyelerde erişim yetkileri tanımlanmaktadır. İBB Personeli, İBB iştirakleri ve bağlı kuruluşları personeli, İlçe Belediyeleri personeli, Kamu Kurumları personeli ve vatandaş kullanıcısı vb.  yetki seviyeleri mevcuttur. Uygulamada sunulan bazı veriler ise içeriklerine ve veriyi üreten birim/kurum kararına göre yetkilendirilmektedir.

Tüm bu rol/yetki seviyeleri, kullanıcı tanımları Yönetim Paneli üzerinden yapılmaktadır.

Veri Kategorileri

 • Tarım
 • Halihazır
 • Emlak Bilgi Sistemi
 • Uydu/Ortafoto
 • 3B Veriler
 • Mülkiyet-Kadastro
 • İmar Planları
 • İBB Hizmet Birimleri
 • Emlak Yönetimi
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Çevre Koruma Verileri
 • Toplu Ulaşım Verileri
 • Ulaşım Verileri
 • Kısıtlama Alanları
 • Derebis
 • Altyapı Verileri
 • Tarihi Haritalar
 • Tarihi Planlar
 • Tarihi Tematik Haritalar
 • Tematik Haritalar / Analizler
 • Corine-Arazi Örtüsü
 • Jeoloji
 • İmar Otomasyon Sistemi
 • Yol Bakım Verileri


PLANLAR
Güncel Uygulama İmar, Nazım İmar ve Çevre Düzeni Planlarının bölge/ güzergâh planları ve tadilatları, mahkeme kararları, sayısal planları ayrıca askıdaki planlar sunulmaktadır.


UYDU/ORTOFOTO
1946-2017 yılları arası belli periyotlarda çekilen ortofotolar ile 2003-2021 yılları arası belli periyotlarda çekilen uydu görüntüleri sunulmaktadır.


ULAŞIM
Akıllı ulaşım sistemlerinden, toplu ulaşım verilerine, raylı sistem hat projelerinden geçit, köprü, viyadük vb. ulaşıma dair birçok veri sunulmaktadır.


PARSEL
Güncel parsel verisi sunulmakta olup sorgulama yapılabilmektedir.


3B VERİLER
Sayısal arazi modeli üzerinden üretilen eğim verileri, batimetri, eş yükseklik eğrileri, solar radyasyon vb. veriler sunulmaktadır.


JEOLOJİ
Yerleşime uygunluk, sıvılaşma tehlikesi, mikrobölgeleme, zemin sınıflama vb. veriler sunulmaktadır.


TARİHİ HARİTALAR
Tarihi Planlar, Tarihi Tematik Haritalar

Tarihi İstanbul Haritaları, 1922-1945 Pervititch Haritaları, 1914-1918 Necip Bey Haritaları, 1913-1914 Alman Mavileri, 1887-1895 Huber1813 Boğaz ve Çevresi Haritası vb. tarihi harita ve planlar sunulmaktadır.


ALTYAPI
İçme ve atık su hattı, vakıf suları, doğalgaz hattı, yağmur suyu hattı, aydınlatma, enerji nakil hattı vb. veriler sunulmaktadır.

ÇEVRE VE KÜLTÜR
Hafriyat yönetim merkezleri, izinli özel döküm sahaları, izinli depolama sahaları, hafriyat alanları , hava kalite istasyonları, gürültü haritası ve kültür varlıkları envanteri vb. veriler sunulmaktadır.

Tepkiniz Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

kentbilgisistemi kentbilgisistemi.com; kent bilgi sistemleri(KBS), coğrafi bilgi sistemleri(CBS), gayrimenkul, inşaat sektörü, kentsel dönüşüm ve bu konulara ilişkin mevzuat değişiklikleri, fuarlar ve etkinlikler kısaca kente dair güncel gelişmelerin, haberlerin yer aldığı bilgi amaçlı bir site olarak kurulmuştur.