İstanbul’da Kent Bilgi Sistemi oluşturulması için ilk çalışma ne zaman yapıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk Kent Bilgi Sistemi çalışması 1987 yılında başlatılmıştır.

İstanbul’da Kent Bilgi Sistemi oluşturulması için ilk çalışma ne zaman yapıldı?

Dünyada çok sayıda yerel yönetim, bilgi teknolojisinin sağladığı olanakları geniş ölçüde değerlendiren bilgisayar destekli kentsel veri tabanlarından ve bilgi sistemlerinden yararlanmaktadırlar. Bu uygulamaların ülkemizdeki en ilginç örneklerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1987 yılında başlatılmış bulunan “Kent Bilgi Sistemi” çalışmalarıdır.

Bu sisteme ilişkin donanım içerisinde ana bir bilgisayara bağlı, grafik ve grafik olmayan verilerle çalışma olanağı sağlayan iş istasyonları; mevcut çizimlerin bilgisayar ortamına geçirilmesi için gerekli sayısallaştırmayı sağlayan manyetik yüzeyli masa ve tabletler;hava ve yer fotoğraftan üzerinde görülen ayrıntıları sisteme grafik olarak aktarabilen aygıtlar; yapılan çalışmaları kâğıda aktaran çiziciler ve yazıcılar bulunmaktadır. Donanım ve yazılımların sağlanması ile eş zamanlı olarak, bunların kullanılabilmesini amaçlayan çeşitli eğitim programları uygulanmıştır. Ardından, büyük çaplı uygulamalara geçilmeden önce, ortaya çıkabilecek eksikliklerin ve yanlışlıkların daha kısa sürede farkına varılıp düzeltilebilmesi için; pilot uygulama yapılması amaçlanmıştır. Kapsamı dar tutulmuş bu uygulamanın şu süreçleri içermesi istenmiştir.

– Mevcut kadastral paftaların güncelleştirilip sayısallaştırılması, parsel sınırı, parsel numarası, mahalle isimleri, pafta numarası, ada numarası, ada sınırı, pafta sınırı, mahalle sı nırı gibi verilen sistemi girilmesi ve bu verilen kadastral paftalarla ilişkilendirilmesi,

– Mülkiyet bilgilerinin sisteme girilmesi ve bu bilgilerin kadastral paftalarla ilişkilendirilip, hem sözel raporlar hem de grafik gösterimler üzerinde mülkiyet dökümlerinin oluşturulması,

– îmar ile ilgili verilerin sisteme girilmesi ve yapılar ile ilgili bilgilerin gösterildiği imar durum formlarının hazırlanması, – Plan paftalarının sayısallaştırılarak bilgisayar sistemine girilmesi, Seçilen Avcılar pilot bölgesinde kadastral ve imar paftaları sisteme aktarılmıştır.

Yapılan uygulamalar ve çalışmalar sırasında birçok sorunlarla karşılaşılmış, deneme amaçlı hazırlanmış veri tabanının, İstanbul gibi büyük ve karmaşık bir yapıya sahip kent için yetersiz olduğu görülmüştür. Grafik data hazırlanırken uyulması zorunlu layer (katman) yapısı verilmiştir. Bu yapı birçok kez değişmiştir.

Yazar: Kent Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir