Kent Bilgi Sistemi Nedir? KBS maliyeti ve kullanılan veriler neler?

Kent Bilgi sistemi uygulamaları nasıl yapılır? Kent bilgi sistemi uygulamasının maliyetleri nelerdir vb. tüm sorularınızın cevabını bulacağınız harika bir yazı.

Kent Bilgi Sistemi Nedir? KBS maliyeti ve kullanılan veriler neler?

Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan, coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.

KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ

A. Konumsal bilgiye olan ihtiyaçların değerlendirilmesi

Uzun vadeli bir KBS projesinin gerçekleştirilmesinde, gelişim sürecinden kurumsal amaçların ayrı-ayrı ve net bir şekilde tespit edilmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerin neler olduğu konusunda nihai kararların verilmesi.

B. Kurumsal desteklerin kazanılması

Maliyet/fayda (cost/benefit) analizleriyle kurulacak sistemin ekonomik olarak değer tespiti yapılarak, gerçekleştirilecek bir pilot proje çalışması ile belirlenen maliyet/fayda tahminlerinin test edilmesi.

C. KBS projesinin yönetimi

Gerekli personel organizasyonu yanında, harita bilgilerinin, güncellenerek, bilgisayar ortamına aktarılması, bilgilerin bu ortamda depolanması ve ileriye dönük ihtiyaçlı bilgilerin üretilmesi.

Kentsel Veriler Neler?

a) Topoğrafik veriler
· Geometrik veriler
· Tanımsal veriler

b) Tüzel veriler
· Taşınmazların sınır ve yüzeyi
· Taşınmazların mülkiyet bilgileri
· Taşınmazların değeri

c) Teknik donanıma ilişkin veriler
· Su ve kanalizasyon verileri
· Hava gazı ve doğal gaz verileri
· Telefon, telgraf, TV tesisleri
· Enerji tesisleri
· Trafik tesisleri
· Endüstri tesisleri
· Ticaret alanları
· Konut alanları

d) Doğal kaynaklara ait veriler
· Jeolojik yapı
· Ağaçlar ve bitki örtüsü
· Su kaynakları, su miktarı
· İklim

e) Doğayı etkileyen teknik etmenler
· Kirlilik
· Gürültü
· Çevre kirletici diğer etmenler

f) Ekonomik ve sosyo-politik veriler
· Taşınmazların kullanım bilgileri
· Taşınmazların imar bilgileri
· Trafik ve ulaşım bilgileri
· Sağlık hizmetleri verileri
· Eğitim, kültür hizmet verileri
· Nüfus bilgileri
· İstihdam bilgileri

KENT BİLGİ SİSTEMİ MALİYET KALAEMLERİ

Yazar: Kent Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir