Kentsel dönüşüm projesini kendi yapana 120 aya kadar kredi

Kentsel dönüşüm kapsamındaki evini kendisi yapmak isteyenlere 120 aya kadar kredi verilecek.

Kentsel dönüşüm projesini kendi yapana 120 aya kadar kredi

Resmi Gazete’nin 25 Şubat tarihli sayısında yer alan dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliğine göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki evini kendisi yapmak isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması için kurulacak özel hesaptan 120 aya kadar kredi alabilecek.

Açılacak kredinin yüzde 25’i peşin, kalanı ise inşaatın ilerlemesiyle orantılı olarak üç eşit taksitte ödenecek.

Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvuracak. Kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kredi sözleşmesi düzenlenecek. Kredi borcuna karşılık olarak ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılacak. Riskli alan ve yapılar için yıkım kredisi de verilecek.

Yıkım kredileri

Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi de verilebilecek.

Bu kredinin tutarı her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenecek yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1’ini, tebliğde öngörülmeyen yapı sınıfları için ise yapı keşif bedelinin yüzde 1’ini geçemeyecek.

Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yıkım işlemi yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunlu olacak.

Kredi geri ödemeleri, brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar konutlar için 120 aya, 101-150 metrekare konutlar için 84 aya, 150 metrekareden büyük konutlar için 60 aya, 50 metrekareye kadar işyerleri için 48 aya, 50 metrekareden büyük işyerleri için 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yazar: Kent Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir