MAKS, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Nedir?

MAKS ile Belediye ortamında yapılan Adres Numarataj Verilerindeki üretim ve güncellemeler anlık olarak Mekansal Adres Kayıt Sistemine kontrollü ve çift yönlü olarak web uygulaması üzerinden aktarılmaktadır.

6, 2023 - 08:40
 0  327
MAKS, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Nedir?

Adres Kayıt Sisteminde sözel olarak tutulan adres bilgilerinin mekânla ilişkilendirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan bir projedir.

Bu sistem ile ülke çapında adres verisi mekânsal konum bilgisi ile beraber toplanmakta ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılmaktadır.

Belediyeye MAKS Entegrasyonu Sonrası Kazanımlar 
•    Belediye içerisinde üretilen  tüm Adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılmıştır.
•    MAKS Mekansal Adres veritabanı, ikinci bir veri girişine ihtiyaç duymaksızın, kurum Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) CBS ürünleri üzerinden  güncel tutulması sağlanmıştır.
•    Belediye mekansal verisine ihtiyaç duyan kurumlar için, mevcut standartlara uygun bir şekilde veri paylaşımına yönelik veri paylaşım altyapısı oluşturulmuştur.
•    Vatandaşların  adres bileşenleri ile ilgili hizmetlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlanmıştır.


Maks süreci nedir?
Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Maks nedir?
Sözel nitelikteki adres bileşenlerinin koordinat değerleriyle tanımlandığı; sözel veri tabanının coğrafi bilgi teknolojisinin sağladığı imkânlarla harita tabanlı mekânsal yapıya dönüştürüldüğü sistemdir.

MAKS Veri üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi Nedir?
MAKS projesi (Mekansal Adres Kayıt Sistemi), AKS'da mevcut olan metinsel bazlı adres kayıtlarının günümüzde çok ihtiyaç duyulan mekansal formata dönüştürülerek ve CBS verisiyle zenginleştirilerek üretilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Maks Çalışması Nedir?
Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Pilot Projesi. Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Pilot Projesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında ihale edilmiştir. ... Proje üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bunlar Ön Ofis Çalışmaları, Saha Çalışmaları ve UAVT eşleştirme çalışmalarıdır.

Mak sistemi nedir?
Makina, herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makina elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir.

Adres Kayıt Sistemi Mernis mi?
Nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amaçlanarak “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)” uygulamaya konulmuştur.

Içişleri bakanlığı adres güncelleme yapıyor mu?
İkametgah adresleri değişmek zorunda kalan vatandaşların merakla araştırdığı E-Devlet'ten adres değişikliği bildirimi, e-imza, mobil imza ya da SMS doğrulaması ile gerçekleştiriliyor.

Mernis ne anlama gelir?
Mernis Projesi tüm Ahvali Şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 970 merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir.

UAVT Adres Kayıt Sistemi Nedir?
Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Türkiye'de bulunan bütün binaların adres ve kodlarının bulunduğu bir sistemdir. Adrese kayıt sistemi kullanılmaya başlandığından beri, mahalle, sokak, bulvar, cadde, bina, iç kapı numaralarıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır.

Mekansal Adres sistemi nedir?
Adres Kayıt Sisteminde sözel olarak tutulan adres bilgilerinin mekânla ilişkilendirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan bir projedir.

Mekansal adres Kayıt Sistemi ne işe yarar?
Adres Kayıt Sisteminde sözel olarak tutulan adres bilgilerinin mekânla ilişkilendirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan bir projedir.

UAVT adres Kayıt Sistemi Nedir?
Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Türkiye'de bulunan bütün binaların adres ve kodlarının bulunduğu bir sistemdir. Adrese kayıt sistemi kullanılmaya başlandığından beri, mahalle, sokak, bulvar, cadde, bina, iç kapı numaralarıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır.

MERNİS adres bilgisi nedir?
MERNİS adresi kişilerin tüm aile, nüfus, soy ve adres bilgilerini içerdiğinden önemli bir sistemdir. Vatandaşlara verilen TC kimlik numarası bir bakıma kişinin MERNİS adresi yani numarasıdır. Bu sistem sayesinde aile ilgili tüm kütük bilgilerine ulaşılabilmekte ve gerekli dökümler alınabilmektedir.

2 farklı yerde ikametgah olur mu?
Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz. (2) Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur.

Tepkiniz Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

kentbilgisistemi kentbilgisistemi.com; kent bilgi sistemleri(KBS), coğrafi bilgi sistemleri(CBS), gayrimenkul, inşaat sektörü, kentsel dönüşüm ve bu konulara ilişkin mevzuat değişiklikleri, fuarlar ve etkinlikler kısaca kente dair güncel gelişmelerin, haberlerin yer aldığı bilgi amaçlı bir site olarak kurulmuştur.