Merkez Bankası hizmet binası ihaleye çıkıyor

İhale teklif dosyaları, 28 Şubat’a kadar Halkalı’daki TOKİ İhale Komisyonu Başkanlığı’na teslim edilecek. Uygun görülecek istekliler, yazı ile ikinci oturuma davet edilecek.

Merkez Bankası hizmet binası ihaleye çıkıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ),  Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hizmet  binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine ilişkin kararı Resmi  Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi  olmayıp, “TOKİ Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak  Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’nin” 26’ncı  maddesi uyarınca açık i?hale usulü ile yapılacak.

İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi  aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak.

İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, 500 lira  karşılığında Halkalı’daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası’ndan satın alabilecek.

Teklif dosyaları, en geç 28 Şubat’ta saat 11.30’a kadar sıra numaralı  alındılar karşılığında Halkalı’daki TOKİ İhale Komisyonu Başkanlığına elden  teslim edilecek. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek.

Teklifler, 28 Şubat saat 11.30’da istekliler huzurunda İhale Komisyonu  tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, yazı ile  ikinci oturuma davet edilecek.

Yazar: Kent Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir