Şehirlerin akıllı teknolojilerle yönetilmesini teşvik etmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, “Kentsel büyümenin getireceği karmaşıklığı yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için yeni çözümler bulmak zorundayız. Bu doğrultuda şehirlerimizin akıllı teknolojilerle yönetilmesini teşvik etmeliyiz” dedi.

Şehirlerin akıllı teknolojilerle yönetilmesini teşvik etmeliyiz

Bakan Sarı, Meyra Otel’de düzenlenen yerel yönetimlere bilişim desteği sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (CBS) “Kapasite Artırma Projesi Açılış Töreni”ne katıldı. Programda konuşan Sarı, Avrupa Coğrafi Veri Altyapısı (INSPIRE) Direktifi’nin, 15 Mayıs 2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda kabulüyle yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Direktifin, Avrupa çevresel politikaları ve ilgili aktiviteleri destekleyen “Avrupa Coğrafi Bilgi Altyapısı” kurulması için genel kuralları belirlediğini dile getiren Sarı, direktifle amaçlanan konuları, yerel düzeyde ekonomik ve sosyal kalkınma, e-devlet sürecine halk katılımının sağlanması, kurumsal ve idari kapasitelerin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve güvenlik politikalarının desteklenmesi için coğrafi bilginin etkin kullanımının sağlanması şeklinde sıraladı.

34 FARKLI COĞRAFİ VERİ TEMASINA AİT STANDARTLAR BELİRLENDİ

Bakan Sarı, INSPIRE çalışmaları kapsamında, nüfus dağılımından ulaşım ağlarına, enerji kaynaklarından şehirciliğe kadar 34 farklı coğrafi veri temasına ait standartların belirlendiğine dikkat çekti. Bağlı olduğu bakanlık bünyesinde 2011 yılında kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün, INSPIRE direktifi vizyonu ile uyumlu olarak “Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı” çalışmalarını yürüttüğünü belirten Sarı, bu uyum kapsamında, 2015 yılında “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik” çıkarıldığını hatırlattı. Bakan Sarı, coğrafi veri üretimi ve paylaşımıyla ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik etkin altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.

“İNSANOĞLUNUN 2003’TEN ÖNCE ÜRETTİĞİ TÜM BİLGİYİ GÜNÜMÜZDE SADECE İKİ GÜNDE ÜRETİYORUZ”

Günümüzde üretilen veri ve bilgi hacminin giderek attığını ifade eden Sarı, “İnsanoğlunun 2003’ten önce ürettiği tüm bilgiyi günümüzde sadece iki günde üretiyoruz. Dünya genelinde, 2020 yılında ulaşacağımız veri miktarı, 2009 yılında ulaştığımız miktarın, 44 katı olacak. 2010’daki web sayfası sayısı 255 milyon iken 2011’de bu sayı 555 milyona çıkmış durumda” dedi.

Bilgiye dönüştürüldüğünde çok büyük katma değere neden olacak en temel veri kaynaklarından birinin coğrafi veriler olduğunun altını çizen Sarı, “Türkiye olarak, 2011 öncesinde, ülkemizdeki coğrafi veri altyapısına ilişkin birçok sorunla ilgili incelemeler yaptık, tespitlerde bulunduk. Bu incelemeler sonucunda, coğrafi veri üretimindeki yetersizlikler, standartların eksikliği, mükerrer veri üretimi, veriye ulaşmadaki güçlükler, yetişmiş personel eksikliği ve birlikte çalışabilirlik ile ilgili sorunların öne çıkan problemler olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Söz konusu problemleri aşmak için coğrafi veri altyapısı ile ilgili ülke ölçeğinde koordinasyon sağlama kararı aldıklarını anlatan Bakan Sarı, 2011 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün kurulduğunu hatırlattı.

“BAKANLIĞIMIZIN SLOGANI, ’YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİR”

“Bakanlığımızın sloganı; yaşanabilir çevre ve marka şehirlerdir” diyen Sarı, 2050 yılında, şehirlerde yaşayan nüfusun şimdikinin iki katı olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Kentsel büyümenin getireceği karmaşıklığı yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için yeni çözümler bulma gerekliliğine dikkat çeken Bakan Sarı, bu doğrultuda şehirlerin akıllı teknolojilerle yönetilmesini teşvik etmek gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’de kentsel gelişimi ve dönüşümü, bilgi ve iletişim teknolojisi destekli yenilikçi çözümlerle sağlamak için “Akıllı Kentler Stratejisi” hazırladıklarını bildiren Sarı, “Bu strateji kapsamında; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzün uygulama önceliğini; yerel yönetimlere destek olacak projelere kaydırdık. Yerel yönetimlerimizin ihtiyaç duydukları ortofoto verilerini 2014 yılından itibaren üretmeye başladık. 4 yılda üretilebilecek veriyi 1 yılda ürettik ve yerel yönetimlerimizin plan üretim maliyetlerini 1/3 oranında azaltmayı başardık. Tüm bu çalışmaların yanında; kentlerimizin mevcut durumunu analiz etmek ve geleceğini planlamak için 2014 yılında ’Bulut Kent Bilgi Sistemi Projesini’ başlattık. Bulut Kent Bilgi Sistemi Projesi ile orta ve küçük ölçekli belediyelerimize coğrafi veri altyapılarını kurmaları için destek veriyoruz. Amacımız en küçük belediyemizde dahi bilgi teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak ve veri paylaşımını artırmak” diye konuştu.

“2016’DA FARKLI BELEDİYELERİMİZİ PİLOT ÇALIŞMALARA DAHİL EDEREK PROJEYİ YAYGINLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ”

Yerel yönetimlerde standart coğrafi veri üretimi ve paylaşımını sağlamak üzere açık kaynak kodlu “Kent Bilgi Sistemi” yazılımının geliştirildiğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:
“Sistem testini Elazığ, Kırşehir, Ardahan ve Talas’ta başarılı bir şekilde tamamladık. 2016 yılında farklı ölçeklerdeki belediyelerimizi de pilot çalışmalarımıza dahil ederek projeyi yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Şu ana kadar sıraladığım, hazırladığımız yönetmelikten Bulut Kent Bilgi Sistemine kadar bütün çalışmalarımızın temel referansı INSPIRE Direktifi’dir. INSPIRE Direktifinin Uygulanması Projesi, ülkemizdeki standart veri üretiminin ve paylaşımının daha iyi hale gelmesine, yerel yönetimlerin hizmet süreçlerinin iyileşmesine, coğrafi Bilgi Sistemi yatırım maliyetlerinin azalmasına, coğrafi veri altyapısı ile sağlanacak diğer dolaylı yararların oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Projenin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Yazar: Kent Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir