Connect with us

GÜNCEL HABERLER

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Yayın Tarihi

Yapı Kayıt Belgesi, İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. İmar barışı kapsamında iskansız yapılar kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda imar barışı başvurusu yapılan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı kısaca imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilmektedir. Bu sayede yapılar yasal hale gelmektedir.

 • Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
 • Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.
 • Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir.
 • Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.
 • Belgeyi alan yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
 • Belgeyi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve belge için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecektir. Kısaca; belge alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenir?

İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli; Arsa emlak vergi değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

Örnek Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesabı;

İstanbul ili Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Arı Sokak üzerinde 400 m² arsa üzerine 8 katlı tamamı konut olan bir binada 90 m² bir dairemiz olduğunu düşünelim.

1 . ADIM

Arsa rayiç değerine ilgili belediyenin web sitesi üzerinden baktığımızda Arsa emlak vergi değerinin 783,06 TL/m² olarak belirlendiğini görüyoruz.

400 m² arsa için emlak vergi değeri 783,06 TL/m² * 400 m² = 313,224 TL’dir.

Bu rakamın %3’ü (konut olduğu için) 313,224 * 3/100 = 9,396.72 TL arsa değeri üzerinden harç ödenir.

MALTEPE İLÇESİ ARSA RAYİÇ DEĞERİ
Mahalle Adı Cadde Sokak Adı Yılı Rayiç Bedeli (TL)
GÜLSUYU ARI 2019 783,0600

90 m² olan yapımız 8 katlı bir binada yer aldığından yapı maliyet hesabında metrekare bazında 1600 lira (yapı türü ve kat yüksekliğine göre yapı maliyetlerinde hesaplanacak oranlara göre) maliyet hesaplayacağız.

2. ADIM

90*1600 = 144.000 TL dir.

Bu rakamın %3’ü (konut olduğu için) 144.000 TL * 3/100 = 4.320 TL bir bedele denk gelir.

Yukarıda ki örnekten de anlaşılacağı üzere 400 m² arsa üzerinde yer alan 90 m² bir yapı üzerinden verdiğimiz örnekten yola çıkarsak Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek toplam tutar;

9,396.72 TL + 4.320 TL =13,716.72 TL’dir.

Bağımsız bölüm başına ödenecek bedel; 13716.72/16 bağımsız birim (8 kat her dairede 2 bağımsız bölüm)=857.29 TL

Bu hesaplamada önemli olan nokta hesaplama yaparken yapının konut veya ticari birimi dikkate alınarak hesaplanmasıdır. Konut ve ticari birimlerin olduğu karma projelerde ticari birimler için arsa bedeli %5, konutlar için %3 ayrı ayrı hesaplanarak bedel oluşturulacaktır.

Bu işlemleri ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden Online İmar Barışı Hesaplama Aracı ile yapabilirsiniz.

Yapı Maliyetlerinde hesaplanacak oranlar şu şekildedir;

a) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

b) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

c) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

d) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

e) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

f) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW

esas alınarak hesap yapılır.

Yapı kayıt belgesi nasıl alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’ına göre;

 1. Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, E-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.
 2. Müracaatın E-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.
 3. Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir.

 

GÜNCEL HABERLER

E-Belediye Sistemi Nedir?

Yayın Tarihi

Editör

E-Belediye Uygulaması Nedir? E-Belediye uygulaması, teknoloji tabanlı kentsel yönetim sürecinin en önemli uygulamalarından bir tanesidir. Cep telefonlarına veya tabletlere yüklenen uygulama sayesinde kullanılan mobil cihazlarla zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın önemli belediyecilik faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. E-Belediye mobil uygulamasıyla vatandaşlar belediye hakkındaki her türlü bilgi, haber ve duyuruya tek noktadan ulaşabilir, öneri ve şikâyetlerini ilgili kişilere en hızlı biçimde iletebilirler.

E-Belediye mobil uygulaması, kullanılmakta olan kurum içerisinde web tabanlı teknolojiler ile hazırlanmış E-Belediye Web programı ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede vatandaşların yapmış oldukları şikâyet bildirimleri, istek, anket vb. bütün online işlemler idarenin E-Belediye Web uygulamasıyla veri alış verişinde bulunur.

İdare E-Belediye Web programı içerisinde bulunan modüller sayesinde, vatandaşların istek ve şikâyet bildirimleri dijital ortamda kayıt altına alınarak, ilgili birimlere elektronik ortamda yönlendirilebilmektedir. Vatandaşların cep telefonları ile yaptığı bildirimlerle ilgili işlem sonuçlarına ilişkin bilgilendirme E-Belediye mobil uygulaması aracılığı ile otomatik olarak gerçekleşmektedir.

İdare E-Belediye Web programı içerisinde bulunan modüller, programı kullanmakta olan kuruluşun kullanım talepleri doğrultusunda özelleştirilebilir. Standart olarak sunulan idari program modülleri haricinde yeni ekranlar ve özellikler en son web teknolojileri ile hazırlanan E-Belediye Web uygulamasına eklenebilmektedir.

E-Belediye Mobil Uygulamasının Özellikleri: Haberler & Etkinlikler Kent ile ilgili tüm haberlerin her zaman kullanıcıların yanında olmasını sağlar.

Etkinlikleri düzenlendikleri tarihlere göre anında kişisel takvimle eş zamanlama imkânı verirken, etkinliklerin düzenlendiği konumlara tek dokunuşla yol tarifi yapar. Duyurular & Bildirimler Duyurular ve bildirimler ve her türlü haber kullanıcılara internet üzerinden gönderilir.

Bildirimler sayesinde duyurular vatandaşa anında ulaşır ve iletişim maliyetleri büyük ölçüde azalır. Galeri Belediyenize ait tüm güzelliklerini, yapılan çalışmalar ile ilgili medya arşivini zengin medya desteği ile kullanıcılara sunabilmenizi sağlar.

Anketler Planlanan, devam eden veya tamamlanmış projeler ve icraatlar için kamuoyu fikrine başvurmak, kamuoyu görüşlerini toplamak, belediye yatırımlarını objektif kriterlere göre planlamak için etkili kitlesel analiz platformu sunar.

İstek & Şikâyet Bildirimi E-Belediye Mobil uygulaması sayesinde; kullanıcılar bulundukları yerden istek ve şikâyetlerini anında iletebilirler.

Her istek ve şikâyet formu ile birlikte fotoğraf ve konum bilgisi paylaşma özelliği sayesinde anında kesin çözüme ulaşılır.

Online İşlemler Borç sorgulama, başvuru takibi, arazi, arsa, bina beyanları vb. tüm online işlemlere tek yerden, özelleştirilmiş ara yüzler aracılığıyla kolayca ulaşma imkanı sağlar.

Mobil Belediye Uygulaması ile elektronik belediyecilik sistemine geçiş süreci çabuk, ucuz ve verimli biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Muadillerine göre özelleştirilebilir arayüzü, özel donanım ihtiyacının olmayışı, ileride eklenebilecek modül ve kullanıcı sayısı açısından kısıtlamasının olmayışı ile benzerlerinden farklıdır.

Mobil Belediye Uygulaması mevcut yazılımlarınız ile veri alışverişi yapabildiğinden, entegrasyon ihtiyacının gerekli olduğu durumlarda bu işlem sorunsuz, hatasız ve hızlı biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Mobil Belediye Uygulaması ile ilgili talep ve geliştirme süreçleri her belediye için özel çalışma ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede uygulamayı kullanan her kuruluş, talepleri doğrultusunda özelleştirilmiş yazılıma sahip olur.

Mobil Belediye Uygulamasının muadillerinden bir diğer farkı da kuruluşun talepleri doğrultusunda yapılan yazılım geliştirme süreçlerindedir. Yazılım geliştirme süreçleri benzerlerinden farklı olarak, uygulamayı talep eden belediyenin bilgi işlem birimleri ile koordineli çalışma ile SPICE seviye 3 veya CMMI seviye 3 standartlarına uygun olarak tamamlanır. Gerekli bütün yazılım dokümanları yazılı olarak teslim edilir.

E-Belediye Web Uygulamasının Standart Özellikleri: Beyaz Masa E-Başvuru Yönlendirme Vatandaşların E-Belediye Mobil uygulaması aracılığı ile yaptıkları talep veya şikâyetlerin listelenip, çekmiş oldukları fotoğraflarla birlikte görüntülenerek operatör aracılığı ile ilgili birimlere aktarılmasını sağlar.

Beyaz Masa Başvuru Kayıt Vatandaşların telefonla, elektronik posta, yazılı veya doğrudan yapacakları talep ve şikâyetlerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmesinin yapılabilmesini sağlar. Beyaz Masa Başvuru Sorgulama Vatandaşların önceden yapmış oldukları talep veya şikâyetlerinin durumu hakkında telefonla veya doğrudan başvurularında idareden bilgi almalarını sağlar.

İşlem Kayıt Beyaz Masa modülleri üzerinden yönlendirmesi yapılan talep veya şikâyetlerin, ilgili idari birim tarafından görüntülenebilmesini ve yapılan işlem sonuçlarına ilişkin yazılı ve görsel (fotoğraflar, video kaydı) kayıtların girilebilmesini sağlar.

İşlem Sorgulama Beyaz Masa modülleri üzerinden yönlendirmesi yapılan belirli bir talep veya şikâyetin durumu hakkında bilgi almak üzere, ilgili idari birim tarafından kimlik başvuru numarası, kimlik numarası veya başvuru sahibinin adına göre sorgulanarak görüntülenebilmesini sağlar.

İşlem Raporlama İdari birimlerin yapmış olduğu işlemlerle ilgili talep edilen parametrelere göre detaylı işlem rapor çıktılarının alınabilmesini sağlar.

e-Belediye Bilgi Sisteminin Avantajları

 • Vatandaşa ne sağlıyor?

► Hizmetlerin hızlı, güvenli ve kesintisiz verilmesini sağlamaktadır.
► Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre vatandaşların bilgilerinin güvenliği sağlanmaktadır. Yetkili olan kullanıcılar, ancak yetkileri dahilindeki verilere ulaşabileceklerdir. Tüm işlemlerin Log kayıtlarının tutulması sağlanmaktadır.
► Bilgi güvenliği ve sistem güvenliği sağlanmaktadır.
► Siber tehditlere karşı Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) güvenliği sağlanmaktadır.
► Zaman ve mekândan bağımsız belediye hizmetlerine erişim imkânı sağlamaktadır.
► Kesintisiz ve güvenli hizmet verebilecek bir altyapı oluşturulmuştur.
► Vatandaş odaklı mobil uygulamalarla hizmet sunumu sağlanmıştır.

 • Ülke Ekonomisine ne sağlıyor?

► Ülkemizin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu yazılımlarla dışa olan bağımlılığı azaltılmıştır.
► Sistemin yeni teknolojilere göre yenilenebilen altyapı ve yazılımlar ile geliştirilmesi sağlanmıştır.
► Belediyelerin kendi bütçelerinden temin ettikleri yazılım lisansları, sistem donanımları ve entegrasyonların önüne geçilmesi ile yılda en az 2 milyar TL kaynak tasarrufu sağlanacaktır.
► Yerli işletim sistemi olan PARDUS İşletim Sistemine uygun çalışma imkânı sağlanmıştır.

 • Belediyelere ne sağlıyor?

► Belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkân sağlayan bir sistemdir.
► Tüm belediyelerin sisteme entegre olması ile Bakanlığımızın tüm kurumlarla olan entegrasyonlarına otomatik olarak erişimleri sağlanmaktadır.
► Aktif çalışan sistem öngörülmektedir. Bir sistem durduğunda diğer sistem anında devreye girmektedir. Bünyemizde Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) fizikî sunucularda tutulmaktadır.
► Belediye Başkanına, belediye alt birimi yönetim kolaylığı sağlamaktadır.
► Kaynak ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
► Personel tasarrufu sağlamaktadır.
► Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması sağlanmaktadır.
► Hizmetlerde standart ve şeffaflık sağlanmaktadır.
► Yatırımların hızlandırılması sağlanmaktadır.
► Belediye hizmetlerinin, faaliyetlerinin, iş ve işlemlerinin anlık raporlanabilmesi sağlanmaktadır.
► Zaman ve mekândan bağımsız olarak yönetme, hizmet sunma ve vatandaşın hizmete erişimi imkânı sağlanmaktadır.
► Belediyelerin tüm işlemlerinin elektronik ortamda kesintisiz yapılabilmesi sağlanmaktadır.
► Belediyelerin her türlü ihtiyaçlarına göre standart yazılımlar ve güncellemeler sağlanmaktadır.

Devamını Gör

AKILLI ŞEHİRLER

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi

Yayın Tarihi

Editör

Geleceğin akıllı şehirler teknolojilerinin buluşacağı Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 12 ülke ve 120 şehirden gelen 250 katılımcı ile buluşacak.

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi “Smart 4 Habitat” sloganıyla 13-15 Mart tarihinde İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek.

Bu kapsamda 3. AKILLI ŞEHİR FİKİR VE PROJE YARIŞMASI da düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı, akıllı şehir alanında; sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri çerçevesinde kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik fikir ve projelerin geliştirilmesini teşvik etmektir.

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi AÇILIŞ KONUŞMACILARI;

Mevlüt Uysal
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi
Binali Yıldırım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Dr. Hayri Baraçlı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

 2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi KEYNOTE KONUŞMACILARI

Renato De Castro
Akıllı Şehirler Uzmanı
Dr. Jonathan Reichental
PALO ALTO CIO
Temel Kotil
TAI Genel Müdür
Serdar Kuzuloğlu
Bilgi Yayıcı

2019 Dünya Akıllı Şehirler Kongresi PANELİSTLER

Mehmet Fatih Kacır
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
22. ve 26. Dönem Milletvekili
İsmail Tüzgen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürü

“Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”de (World Cities Congress Istanbul 2018) Neler Olmuştu?

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongre kapsamında, çeşitli etkinlikler ve 12 panel gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca farklı ülke ve şehirlerden teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacının katılımıyla yapılacak etkinliklerde alanında uzman isimler, akıllı şehirlerin yarınlarının nasıl şekillendireceğine ilişkin bilgiler verdi.

“Yenilikçi Şehir Teknolojileri”, “Akıllı Şehirlerde Ulaşım ve Araç Teknolojileri”, “Akıllı Şehirlerde Nesillerin İnterneti”, “Akıllı Şehir Stratejileri”, “Sürdürülebilir Şehir Politikaları”, “Mega Kentlerde Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları” ve “Akıllı Şehirlerde Dijital Dönüşüm ve Ekonomi” başlıklı birçok konuda panelin tertip edildiği kongreye katılan firmalar yeni teknoloji ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

İstanbul’da 3’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018” 19 Nisan’da sona ermişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı akıllı şehirlerle ilgili yeni yol haritasını bu yıl içerisinde belirlemeyi hedefliyor.

 

Devamını Gör

ETKİNLİK FUARLAR

Gayrimenkul Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

Yayın Tarihi

Editör

13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi 23-24 Mart 2019 Hilton Convention Center’da düzenlenecek. Özellikle Körfez Ülkelerinden başta Abu Dabi, Kuveyt, Katar olmak üzere Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak’dan gelecek seçkin yatırımcı ve acentalar fuarı ziyaret edecek.

Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları ve bireysel alıcıları buluşturacak olan 13’üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’ne, konut alımlarında vatandaşlık şartlarının kolaylaştırılması ile birlikte bu sene rekor bir ilgi bekleniyor.

13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi Programı

Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği (ARABTURK) ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan olan fuara, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık hakları da anlatılacak. Ayrıca fuara 51 firma toplam 270 proje ile katılırken, ziyaretçi sayısının 7 bini aşması öngörülüyor.

Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, fuarı 12 yıldır düzenlediklerini söyleyerek, bu yıl özellikle Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Fas ve Tunus’tan yoğun bir katılım beklediklerini de söyledi.

TÜİK  2019  yılı Ocak ayı konut satış rakamları

TÜİK  2019  yılı Ocak ayı konut satış rakamlarına göre, yabancıya konut satışı yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları  bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artış kaydederek  3 bin 168’e ulaştı. Bu rakamların gayrimenkul alımında yabancı yatırımcıları KDV’den muaf tutulması ile arttığı gözlemleniyor.

Devamını Gör
Advertisement

KENTSEL DÖNÜŞÜM

GÜNCEL HABERLER2 sene ago

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi Sonuç Bildirgesi

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 22 Şubat 2018 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı...

GÜNCEL HABERLER2 sene ago

2018 Kentsel Dönüşüm Kira Yardım Bedelleri

2018 Kentsel Dönüşüm Kira Yardım Bedeli Belli Oldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018’de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları...

GÜNCEL HABERLER2 sene ago

Kentsel dönüşüm kredilerinde faiz desteği süresi uzatıldı

Kentsel Dönüşüm Kredilerinde Faiz Desteği Uzatıldı 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2017 tarihli ve 2017/11171...

BELEDİYELER2 sene ago

Burdur Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamada

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi işbirliğinde hazırlanan Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim...

KENTSEL DÖNÜŞÜM2 sene ago

İzmir’de Kentsel dönüşümde asbest tehlikesi

Çok eski bir yerleşim yeri olan ve çok sayıda eski bina barındıran İzmir'de de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binaların çok...

KENTSEL DÖNÜŞÜM2 sene ago

Kentsel dönüşüm kredisi nedir? Konut kredisinden farkı nedir?

Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenler.Peki kentsel dönüşüm kredisi nedir? Konut kredisinden farkı...

BELEDİYELER3 sene ago

Kayseri Yeşilhisar’a Kentsel Dönüşüm Onayı

Kayseri Yeşilhisar ilçesinde belediye tarafından İdris ve Beyleryukarı mahallelerinde, ilçenin merkezindeki eski yapıların bulunduğu alanda kentsel dönüşüm yapılması mecliste oylandı...

GÜNCEL HABERLER3 sene ago

İmar Hukuku Sempozyumu Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan...

KENTSEL DÖNÜŞÜM3 sene ago

Bakan Özhaseki Tarlabaşı’ndaki Dönüşüm Projesini İnceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretinde Beyoğlu’ndaki gayrimenkul yatırımlarını yerinde...

KENTSEL DÖNÜŞÜM3 sene ago

Kentsel dönüşüm projesini kendi yapana 120 aya kadar kredi

Kentsel dönüşüm kapsamındaki evini kendisi yapmak isteyenlere 120 aya kadar kredi verilecek.

Advertisement

POPÜLER KONULAR

Kent Bilgi Sistemi (KBS), bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir skala içerisindeki bilgilerin bir veritabanına toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla gerçekleştirilen yeni nesil bir uygulamadır.

Copyright © 2019 Kent Bilgi Sistemi