Akıllı Şehirler: Kent Yaşamının Yeni Normali

Akıllı şehirler, geleceğin kent yaşamı için büyük önem taşımaktadır

Şub 15, 2024 - 15:01
Şub 15, 2024 - 17:43
 0  47
Akıllı Şehirler: Kent Yaşamının Yeni Normali

Akıllı şehirler, teknolojik çözümlerle kent yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen projelerdir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve yaşam biçimlerinin dijitalleşmesiyle birlikte, akıllı şehirler bireylere büyük kolaylıklar sağlamak için tasarlanmıştır. Teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilmek için, akıllı şehirler konusunda bugünden hazırlık yapmak adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu süreçte kamunun, özel sektörün ve hatta ülkenin her bir bireyinin ortak bir bilinçle hareket etmesi gerekmektedir.

Akıllı şehirler konusunda, kentlerin oluşumunda kilit rol oynayan gayrimenkul sektörü profesyonellerinin de hazırlıklı olması gerekmektedir. Akıllı şehirler, geleceğin kent yaşamı için büyük önem taşımaktadır ve küresel ölçekte birçok kuruluş tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaları incelemek, farklı yapıların aynı başlık altında hangi değişikliklere odaklandığını anlamamızı sağlar.

Akıllı Şehirler Eylem Planı

Kent yaşamının gelecekteki önemli bir parçası olacak olan akıllı şehirler konusunda Türkiye, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı adıyla kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştur. Bu eylem planı, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilmiş ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın politika sahipliğinde yürütülmüştür. Bu çalışma, 530 ekosistem paydaşı organizasyondan 1023 uzmanın ortak görüşüyle oluşturulmuştur ve şehir dönüşümünde ulusal ölçekte hazırlanan 4’üncü strateji ve 3’üncü eylem planı olmasıyla dikkat çekmektedir.

Eylem planı kapsamında belirlenen dört stratejik amaç şunlardır:

  1. Etkin bir akıllı şehir ekosistemi oluşturulacaktır.
  2. Akıllı şehir dönüşüm kapasitesi arttırılacaktır.
  3. Akıllı şehir dönüşümünde kolaylaştırıcı ve yönlendirici yöntemler uygulanacaktır.
  4. Şehircilik hizmetlerinde akıllı şehir dönüşümü sağlanacaktır.

Tepkiniz Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow